KURUMSAL MENÜ

HİZMET SÖZLEŞMESİ

*** İşbu Sözleşme standart online hizmet sözleşmesidir ve sadece içeriğinde belirtilen hizmetler için geçerlidir. Sunucu Barındırma (Co-Location), Kiralık Sunucu, VDS Server gibi özel servis ve özel kapsamlara yönelik Sözleşmelerimizi ayrıca site içerisinde bulabilirsiniz.

 1. TARAFLAR

İşbu Hizmet Sözleşmesinin  (Bundan böyle “Sözleşme” olarak da anılabilecektir.) tarafları; HOSTEVA İNTERNET HİZMETLERİ – ERTUĞRUL SAĞLAM (Bundan böyle “HOSTEVA” olarak anılacaktır.) ile yeni MÜŞTERİ kaydı bölümünde detayları ile belirtilen kişi/kurum (Bundan böyle “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır.)’dur.

MÜŞTERİ ile HOSTEVA bir arada “Taraflar”, ayrı ayrı her biri “Taraf” olarak anılabilecektir.

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme, MÜŞTERİ tarafından HOSTEVA’ya ait olan https://www.hosteva.com internet adresinde faaliyet gösteren internet sitesinin (Bundan böyle “site” olarak anılabilecektir.) kullanımını ve bu site üzerinden satın alınacak hizmet veya hizmetlerin koşul, şart ve sınırlarını kapsamaktadır. Hizmetler işbu Sözleşmenin 3. Maddesinde belirtilmiş olup, işbu Sözleşmenin konusunu MÜŞTERİ tarafından site üzerinden satın alınacak olan hizmetler oluşturur.

 1. HİZMETLER

3.1. DOMAİN HİZMETLERİ

3.2. HOSTİNG HİZMETLERİ

3.3. SANAL SUNUCU HİZMETLERİ

3.4. SSL GÜVENLİK SERTİFİKA SATIMI

 1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1.1. HOSTEVA, MÜŞTERİ tarafından site üzerinden talep edilen ve kendisince siparişi kabul edilen 3. Maddede anılan hizmet/hizmetleri sağlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Siparişin HOSTEVA tarafından kabulü; MÜŞTERİ’nin site üzerinden siparişte bulunması ve ödemesini gerçekleştirmesi akabinde HOSTEVA’nın ücreti tahsil ettiği ve siparişi kabul ettiği maili ile mümkündür.

4.1.2. Sipariş kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra HOSTEVA, MÜŞTERİ siparişi detayında bulunan hizmete ilişkin Yönetim Paneli (Kontrol Paneli), FTP, SQL ve E-Mail kullanıcı adları ve şifreleri gibi her türlü şeyi MÜŞTERİYE iletecek ve hizmet süresi başlayacaktır. İlgili hesapların ve şifrelerin her türlü hukuki, idari ve cezai sorumluluğu münhasıran MÜŞTERİ’de olup, bu anlamda doğabilecek her türlü doğrudan/dolaylı zararlardan MÜŞTERİ münhasıran mesuldür.

4.1.3. HOSTEVA, Hosting Hizmetleri kapsamında veya Sanal/Fiziksel Sunucu Yedekleme Hizmeti satın aldığında MÜŞTERİ’ye ait yedekleri haftalık olarak düzenli ve tam tutulması için gerekli özeni ve ehemmiyeti gösterecek ve MÜŞTERİ tarafından olası yanlışlık ve silme işlemlerinde, son yedekten dönüş sağlanması konusunda destek verecektir. Fakat asıl olan MÜŞTERİ’nin kendi yedeğini kendisi tutması olup, HOSTEVA hizmetlerinde meydana gelebilecek kesinti, hata veya herhangi bir durumdan dolayı oluşabilecek veri kayıplarından veya zararlardan sorumlu değildir.

4.1.4. HOSTEVA, “yönetim panelinde yapılan işlemler +veri girişi +veri içeriği“ hariç MÜŞTERİ’ye ait tüm web sitesinin %99 online tutulması için gerekli servisi vermekle yükümlüdür. Ancak HOSTEVA, teknik hata, mücbir sebepler veya HOSTEVA dışında oluşan kesintilerden dolayı sorumlu tutulamaz.

4.1.5. HOSTEVA, MÜŞTERİ tarafından sipariş verilmiş ve ödemesi sorunsuz olarak gerçekleştirilmiş domain name tescil işlemlerini yürütecektir. Tescil edilen ve sipariş ile kabul edilen tescil talebi ile ücreti ödenen domain name’in sahibi MÜŞTERİ’dir. HOSTEVA bu konuda MÜŞTERİnin talepleri doğrultusunda domain name üzerinde işlem yapabilecektir. MÜŞTERİ tarafından domain name üzerinde bir düzenleme, değişiklik ve transfer taleplerini en kısa sürede yapacaktır. HOSTEVA tarafından tescil edilen alan adlarının (com, net, org, …) The Directi Group, OnlineNIC ve OpenSRS firmalarına transfer işlemi kesinlikle gerçekleştirilmemektedir.

4.1.6. HOSTEVA, süresi dolmuş alan adı, hosting, veya diğer sunduğu hizmetleri süre bitiminden sonra durdurma, hizmeti tamamen iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Süresi dolmuş veya ödemesi sağlanmamış hizmetlerin iptalinden sonra herhangi bir veri kaydı tutma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

4.1.7. HOSTEVA, Alan adı Tescil hizmetlerinde birebir olarak ICANN ve alan adı ana üreticisi pozisyonunda yer alan REGISTRAR şirketlerin şartlarına uymaktadır (https://www.icann.org/resources/pages/registries/registries-agreements-en). Bu konuda tüm sorumluluklar ve süreçler REGISTRAR şirketlerin şartları ile geçerlidir. Alan adlarının tescil süreçleri yazılım sistemleri tarafından yönetilir, bu yazılımlar HOSTEVA ve Registrar şirketler üzerinde çalışmaktadır. Bu çalışma sırasında yaşanabilecek arıza veya erişim sorunlarından dolayı tescil, güncelleme, düzenleme, değişiklik, silme gibi süreçlerde yaşanabilecek hatalarda MÜŞTERİ tüm sürecin kontrolünden sorumludur.

4.1.8. HOSTEVA, Alan adı Tescil Hizmetlerinde, “whois” bilgisi değiştirme ve doğruluğunun sorumluluğu, alan adı tescil şifresi sorumluluğu, transfer kilidi sorumluluğu MÜŞTERİye aittir. Bu bilgi HOSTEVA kontrol paneli üzerinden planlı bakım ve %0.1 altında kalan süreçte yaşanabilecek arıza durumları haricinde 7/24 MÜŞTERİ tarafından değiştirilebilmektedir.

4.1.9. HOSTEVA, Alan adı Tescil Hizmetlerinde sağlama şartlarını ve fiyatlarını bilgi vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Bu düzenleme yıllık ödeme yapılan alan adlarının servis yenilenmesi sürecinden sonra yürürlüğe girecek olup, servis yenilenmesi sırasında güncel fiyat ve şartlar açık ve eksiksiz olarak belirtilmektedir. MÜŞTERİ yenileme yapmak istemez ise veya yenilemeyi farklı bir şirket üzerinden yapmak isterse bu durumda Registrar şirketlerin ve Icann’ın koymuş olduğu kurallar çerçevesinde işlem yapma hakkına sahiptir.

4.1.10. Alan adı hizmetleri satılan bir ürün değildir. Aksine ücreti ödendiği süre boyunca kullanım hakkı alınan bir hizmet şeklidir. HOSTEVA, alan adı hizmetlerinde yenileme süreçlerini zamanında gerçekleştirmeyen MÜŞTERİ için alan adlarını -alan adı üreticisinin imkan vermesi şartıyla- süre bitimi itibari ile askıya alır. Bu askı süreci alan adının üreticisinin belirlediği zamana göre değişir. Bu süre zarfında alan adını satın alan ana MÜŞTERİ yıllık yenileme bedelini ödeyerek alan adını yenileyebilir ve tekrar geri alarak kullanım hakkını kazanabilir. Alan adı bu süre içerisinde yenilenmediği durumlarda alan adı REDEMPTATION PERIOD’a düşecektir. Bu süreçte alan adının hakkı artık MÜŞTERİ’den çıkmış ve bizim şirketimizin ve registrar şirketin insiyatifine bırakılmıştır. Bu süreçte alan adını HOSTEVA veya Registrar farklı bir şirkete satma hakkına sahiptir. Redemptation period sürecinde alan adını tekrardan almak isteyen eski MÜŞTERİ veya yeni almak isteyen yeni MÜŞTERİ, bedeli alan adı üreticisine göre değişmekle birlikte ortalama 130 USD olan ceza ücretini ödeyerek geri alabilir. Redemptation period sonrasında alınmayan alan adlarında artık süreç Registrar’ın insiyatifine geçmekte olup, bu süreç sonrasında alan adının HOSTEVA üzerinden geri alınması mümkün olmamaktadır. “.tr” uzantılı domainler işbu madde kapsamında değildir.

4.1.11. HOSTEVA, toplu mail gönderimi ya da isteksiz mail iletimi (spam e-mail) hizmeti sunmamaktadır. Sağlamış olduğu hizmetler üzerinden bu tarz gönderimler yapılamaz. Bu tarz gönderimlerin tespitinde, sırasıyla 12, 24, 48 ve 72 saat süre ile mail gönderim protokolü (SMTP) erişimini bloklar. Gönderimin bir kez daha tekrarlanması durumunda, SMTP erişimini; hizmet için bir daha açılmamak üzere engeller. Böyle bir durumda MÜŞTERİ vermiş olduğu hizmet bedellerinin iadesini talep edemez, HOSTEVA’dan herhangi bir zarar veya ziyan talebinde bulunamaz.

4.2. MÜŞTERİ BAKIMINDAN

4.2.1. Üyelik bilgileri MÜŞTERİ tarafından üye olunma sırasında girilen bilgilerdir. Bu bilgiler yapılan işlemlerde baz alınacağından MÜŞTERİ ve üyenin bu bilgileri hatasız eksiksiz ve doğru girdiği varsayılmaktadır.

4.2.2. MÜŞTERİ; işbu Sözleşme konusu hizmetlerin verilmesine ilişkin bilgi, belge, içerik, materyal ve sairi HOSTEVA’nın talep ettiği tarih, düzen ve hiyerarşide teslim eder. İşbu sözleşme konusu işin ifası için gerekli materyal, bilgi, belge vesairin HOSTEVA’ya teslim edilmemesi, geç, eksik ya da gerçeğe aykırı teslim edilmesi sebebiyle oluşacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlar nedeniyle HOSTEVA sorumlu değildir. MÜŞTERİ söz konusu nedenlerle işbu Sözleşme konusu hizmetin hiç veya gereği gibi verilememesi halinde HOSTEVA’nın herhangi bir sorumluluğu olmadığını ve işbu Sözleşme konusu bedellerin tamamından sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.3. HOSTEVA sunucularında sunumu yapılan hiçbir yazılı, sesli veya görsel içerik, materyal ve sair Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına aykırı olamaz. Aksi takdirde doğan ve doğacak olan her türlü hukuki, cezai ve idari sorumluluklar münhasıran MÜŞTERİ’ye ait olup, MÜŞTERİ bu konuda HOSTEVA’nin hiçbir yükümlülüğünün olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. HOSTEVA, yasal mercilerden gelen bir talep olmadığı sürece sistemine ulaşan bilgilerin doğruluğunu ve içeriğini kontrol etmekle veya herhangi bir sansür uygulamakla yükümlü değildir. Ancak HOSTEVA Sözleşmesel yükümlülüklerini daha iyi ifa edebilmek adına sistemine ulaşan bilgilerin doğruluğunu ve içeriğini gözetleyebilir veya denetleyebilir. Gözetleme ve denetleme sırasında yasal Mevzuata aykırı herhangi bir duruma rastlaması halinde HOSTEVA’nın hizmeti durdurma, geri çekme, sansür uygulama, bilgi silme, yayını durdurma gibi işlemlerde bulunma hakkı ile her türlü yasal hakkı saklı kalmak kaydıyla haklı nedenle işbu Sözleşmeyi derhal ve tek taraflı fesh etme hakkı saklıdır.

4.2.4. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme kapsamında olan hosting hizmeti üzerinde 5651 sayılı yasa gereğince yüklenen ödevleri eksiksiz yerine getireceğini, yasal bir bilgi talebinde bulunulduğu takdirde en geç 2 iş günü içerisinde bu bilgileri eksiksiz ve doğru olarak yasal mercilere ya da HOSTEVA’ya bildireceğini aksi halde HOSTEVA’nin uğrayacağı her türlü doğrudan ve dolaylı zararlarını karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.5. Genel kullanım şartlarının ihlalinden haberdar olunduğu takdirde HOSTEVA’nin, bilgi silme, yayını durdurma, zararlı yayınları bloke etme, erişimi engelleme gibi her türlü önlemi alma hakkı saklıdır. Ayrıca MÜŞTERİ’nin kullanma şartlarını ihlal edici davranışlarda bulunması halinde MÜŞTERİ, HOSTEVA’nın alacağı tedbirlere karşı hiçbir hak veya zarar tazmini talebinde bulunamayacağı gibi, HOSTEVA’nın her türlü yasal hakkı saklı kalmak kaydı ile işbu Sözleşmeyi haklı nedenle derhal ve tek taraflı fesih hakkı saklıdır.

4.2.6. Müşteri’nin işbu sözleşmede ve/veya Genel Kullanım Şartlarında belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, HOSTEVA, MÜŞTERİ’ye sağlanan servisleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve/veya sözleşmeyi derhal ve tek taraflı fesih edebilir. Bu durumda, Müşteri’nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

4.2.7. MÜŞTERİ, her türlü sistem ve bilgi güvenliklerinden ve kendi servislerinin kullanımı sırasında bilgi güvenliğinin sağlanmasından münhasıran sorumludur.

4.2.8. HOSTEVA, MÜŞTERİ’nin servisleri kullanımından veya hatalı kullanımından, sayfa içeriklerinden, elektronik posta (e-mail) ile alınan veya gönderilen bilgi, resim, yazı ve sairden, doğan/doğacak olan maddi veya manevi zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz. Sorumluluk, münhasıran MÜŞTERİ’ye aittir.

4.2.9. MÜŞTERİ; işbu Sözleşme kapsamında içerik, görsel, işitsel her türlü şeyi yayınlarken veya bulundururken ve diğer her türlü sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirirken 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere ilgili tüm yasal mevzuat hükümlerine riayet edeceğini, bu kapsamda HOSTEVA’ya ve/veya üçüncü kişilere ait haklara tecavüz etmeyeceğini, bu anlamda verdiği bilgi ve belgelerin doğru ve eksiksiz olduğunu, söz konusu bilgi ve belgeleri gerektiği takdirde derhal HOSTEVA’ya göndereceği yazılı bildirimle güncelleyeceğini aksi halde her türlü idari, cezai ve hukuki sorumluluğun münhasıran kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Buna rağmen herhangi bir sebeple HOSTEVA aleyhinde idari, hukuki veya cezai takibata girişilmesi halinde MÜŞTERİ, HOSTEVA’nın uğrayacağı tüm maddi ve manevi zararı tazminle mükelleftir. HOSTEVA’nın bu gibi durumlarda sözleşmeyi her türlü yasal hakkı saklı kalarak, haklı nedenle, derhal ve tek taraflı feshetme hakkı saklıdır.

4.2.10. MÜŞTERİ, Hosting ve/veya Sanal/Fiziksel Sunucularda barındırılan verilerinde kişisel verilerin olması halinde işbu Sözleşmede yer alan gizlilik ve kişisel verilere ilişkin yükümlülükler ile ilgili Mevzuata uymayı, gerekli dikkat ve özeni göstermeyi bu anlamda herhangi bir ihtilafta her türlü sorumluluğun münhasıran kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu gibi durumlarda, üçüncü şahıslara taraf MÜŞTERİ’dir ve doğacak olan bütün maddi veya manevi zararları karşılamayı MÜŞTERİ kabul eder. MÜŞTERİ, HOSTEVA’yı her halükarda bu ilişkiler ve konuların dışında tutacağını kabul eder. Buna rağmen herhangi bir sebeple HOSTEVA aleyhinde idari, hukuki veya cezai takibata girişilmesi halinde MÜŞTERİ, HOSTEVA’nin uğrayacağı tüm maddi ve manevi zararı tazminle mükelleftir. HOSTEVA’nın bu gibi durumlarda sözleşmeyi her türlü yasal hakkı saklı kalarak, haklı nedenle, derhal ve tek taraflı fesh etme hakkı saklıdır.

4.2.11. MÜŞTERİ, HOSTEVA sunucularını kullanarak 3. şahıslara ücretsiz hizmetler (e-mail, sayaç, form, top-site, anket vb. programlar) veremez ve verilen servisleri kötüye kullanamaz. HOSTEVA’nın bu gibi durumlarda Sözleşmeyi her türlü yasal hakkı saklı kalarak, haklı nedenle, derhal ve tek taraflı feshetme hakkı saklıdır.

4.2.12. MÜŞTERİ kesinlikle HOSTEVA’nın sistemlerini diğer internet kullanıcılarını zor durumda bırakmak, sistemlerine zarar vermek, sistemlerinin işleyişini engellemek, bu sistemlerden veri çalmak veya bu sistemleri herhangi bir şekilde yanıltmak gibi eylemler için kullanamaz. MÜŞTERİ hiçbir şekilde HOSTEVA sistemlerinin güvenliğini tehdit edecek girişimlerde, uygulamalarda, bu ve benzeri hiçbir teşebbüste bulunamaz. Örnek olarak (fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla); Sisteme ya da sistemin herhangi bir bölümüne yetki dışı izinsiz giriş, kullanım, güvenlik taramaları, sistem kaynakları ve trafiğini ölçme ve test işlemleri, e-mail bombardımanı, DoS (Denial Of Service) saldırıları ve sistemi aşırı yükleme girişiminde bulunan saldırılarda bulunmak yasaktır. HOSTEVA’nın bu gibi durumlarda sözleşmeyi her türlü yasal hakkı saklı kalarak, haklı nedenle, derhal ve tek taraflı fesh etme hakkı saklıdır.

4.2.13. MÜŞTERİ kesinlikle HOSTEVA sistemlerinin kaynaklarını (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte örneğin: CPU, RAM ve network kaynakları), HOSTEVA’nın diğer MÜŞTERİ’lerine verdiği hizmetleri engelleyecek veya kısıtlayacak şekilde yüksek oranda kullanamaz. Bu durumda HOSTEVA, MÜŞTERİ’den sistem kaynaklarının kullanımını kabul edilebilir bir seviyeye indirmesini ya da kullandığı kaynakları karşılamak için gereken ilave teknik donanım ve kaynakların bedelini talep edebilir. HOSTEVA tarafından bedel talebi olması halinde MÜŞTERİ ilk talepte derhal, nakden ve defaten ilgili bedeli ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde HOSTEVA’nın bu gibi durumlarda sözleşmeyi her türlü yasal hakkı saklı kalarak, haklı nedenle, derhal ve tek taraflı feshetme hakkı saklıdır.

4.2.14. HOSTEVA tarafından işbu sözleşme kapsamında MÜŞTERİ’ın kullanımına sunulan paylaşımlı Hosting paketlerinde, alan kullanımı web içeriği ile sınırlıdır. Siparişi verilen pakette disk kotası belirlenmiştir. MÜŞTERİ, bunun dışında sağlanan web alanını arşivleme, depolama benzeri bir amaç için kullanamaz. MÜŞTERİ’nin arşivleme, depolama benzeri bir amaç için bu alanı kullandığının tespit edilmesi halinde HOSTEVA tarafından MÜŞTERİ’nin alanlarına limitleme yapılabilir veya hizmet durdurulabilir. MÜŞTERİ’nin talebi halinde kendisi için özel paylaşım alanı web sunucuları dışında ücreti karşılığında sağlanabilir.

4.2.15. MÜŞTERİ; HOSTEVA’nın referans olarak MÜŞTERİ’nin ismini kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.16. MÜŞTERİ aldığı hizmet dahilinde HOSTEVA tarafından bildirilen beyan ve uyarılara uyacağını taahhüt eder. MÜŞTERİ, aldığı hizmetlerden faydalanırken HOSTEVA tarafından yayınlanan her türlü ihtar ya da bildirime uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, almış olduğu bulundurma hizmetinde kendisine ücretsiz ve sınırsız olarak verilen hizmetleri yine ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız olarak üçüncü kişilere dağıtamaz, satamaz veya herhangi bir tasarrufta bulunamaz, nitekim aksi hali gerek işbu Sözleşmeye gerekse ilgili Mevzuatına aykırılık oluşturur. MÜŞTERİ’nin buna rağmen üçüncü kişilere aldığı hizmet/ler üzerinde dağıtım, satım veya herhangi bir tasarrufta bulunması halinde HOSTEVA taraf veya muhatap gösterilemez, HOSTEVA’ya herhangi bir cezai, idari veya hukuki bir sorumluluk yüklenemez. HOSTEVA’nin bu anlamda herhangi bir zarara uğraması halinde MÜŞTERİ her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararları ilk talepte nakden ve defaten karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca bu maddeye aykırı davranılması halinde HOSTEVA’nın hizmetleri durdurma, geri çekme hakkı başta olmak üzere haklı nedenle ve her türlü yasal hakkı saklı kalarak işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkı saklıdır.

4.2.17. MÜŞTERİ, sunucu üzerinde site başına en fazla CPU ve RAM kullanım oranının %10 olduğunu, %10’ u geçmesi halinde HOSTEVA tarafından uyarılabileceğini, hesaplarının kapatılabileceğini ve/veya askıya alınabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanım oranını aşan hesaplar ile ilgili HOSTEVA’nın kapatma ve/veya askıya alma hakları yanında Sözleşmenin diğer maddelerine dayalı talep hakları saklıdır.

4.2.18. Sunucu üzerindeki tüm yazılımların güvenliği MÜŞTERİ’ye aittir. MÜŞTERİ’nin yazılımlarından kaynaklanabilecek herhangi olumsuzlukta hiçbir şekilde HOSTEVA sorumlu tutulamaz.

 1. FİYAT ve ÖDEME KOŞULLARI

5.1. İşbu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı olarak ödenecek ücret sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. Ödeme, kredi kartı/banka kartından tahsil edildiği anda veya HOSTEVA’nın banka hesap numaralarına hizmet bedelinin geçtiği anda yapılmış sayılır. Ödeme sonrasında HOSTEVA tarafından MÜŞTERİYE fatura düzenlenir. Aylık/Yıllık yenileme dönemlerinden önce HOSTEVA tarafından MÜŞTERİ’ye yenileme dönemleri ve hizmet yenileme bedelleri e-mail yoluyla bildirilir. MÜŞTERİ işbu e-mail ile kendisine bildirilen yenileme vadelerinin kesin vade niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödemelerin gecikmesi, eksik veya hiç yapılmaması durumunda HOSTEVA, her türlü hizmete başlamama ve hizmeti durdurma, hizmeti geri çekme veya işbu Sözleşmeyi her türlü yasal hakkı saklı kalmak kaydı ile haklı nedenle, tek taraflı ve derhal feshetme hakkına sahiptir. Ayrıca MÜŞTERİ alan adı, hosting veya aldığı hizmetlerin kullanılması sırasında yürürlükte olan veya sözleşme süresince yürürlüğe girecek olan vergi, harç ve benzer yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. HOSTEVA önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ oluşabilecek değişiklikleri peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3. HOSTEVA kendi insiyatifine bağlı olarak işbu Sözleşmenin 5.1 maddesinde anılan şekilden farklı olarak, ödeme almadan hizmeti başlatabilir ve fatura düzenleyebilir. Böyle bir durumda MÜŞTERİ’nin ödeme yapmaması halinde HOSTEVA , MÜŞTERİ aleyhine dava ya da icra takibi başlatmak durumunda kalmışsa; HOSTEVA’nın hiçbir ihtara veya ihbara gerek olmaksızın yargıya konu olan alacaklar hakkında 5.1. maddesinde anılan e-mailde belirtilen vade tarihinden itibaren aylık %1 gecikme cezası uygulama hakkı vardır. İşbu hakkın kullanılması reeskont – avans faizi talep edilmesine engel değildir.

5.4. HOSTEVA’nın işbu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere İhtiyati Haciz ve İhtiyati tedbir için başvurması halinde MÜŞTERİ, HOSTEVA’nın teminatsız İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak buna rağmen Mahkemelerce teminat istendiğinde, Bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin ilk talepte nakden ve defaten kendisi tarafından ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.5. İşbu Sözleşmenin 3. Maddesinde anılan Hizmetlerin ekstra geliştirmelerine yönelik taleplerde; talep edilen Ek Hizmetler için hizmet bedeli -talebe istinaden yapılacak çalışma için hesaplanacak hizmet bedelleri- MÜŞTERİ’ye ayrıca fatura edilecektir.

5.6. İşbu Sözleşmenin 3. Maddesinde anılan hizmetler dışında kalan farklı bir hizmet talep edilmesi halinde, bu duruma ilişkin ücretler taraflar arasında ayrıca bir sözleşme ile düzenlenecektir.

 1. SÖZLEŞME SÜRESİ VE FESİH

6.1. İşbu sözleşme 4.1.1 ve 4.1.2.’inci maddelerde belirtilen süreçle başlayıp, sözleşme süresi MÜŞTERİ’nin ilgili hizmet için sipariş sırasında seçmiş olduğu ödeme periyodu kadardır. Taraflar sözleşmenin sona ermesinden 30 (otuz) gün öncesine kadar sözleşmenin süre sonunda sona ereceğini yazılı olarak ihtar etmemişler ise sözleşme aynı şart ve hükümler ile önceki sözleşme süresi kadar uzar. HOSTEVA’nın uzama döneminde hizmet bedellerinde meydana gelen artışları talep etme hakkı saklıdır.

6.2. HOSTEVA işin niteliği gereği işbu sözleşme konusu hizmetlerinin ifasına yönelik ücretleri yıllık olarak peşin ödemişse; işbu Sözleşme her ne şekilde sona ererse ersin, MÜŞTERİ ödemiş bulunduğu ücretlerin geri iadesini talep edemez. MÜŞTERİ tarafından bu anlamda talep gelmesi durumunda hizmet bitimi periyodu sonunda yenileme işlemi yapılmaz.

6.3. Sözleşme başlangıcında kabul edilen koşullar, yetkili kişinin değişmesi durumunda (işten çıkması, görevden alınması, sağlık durumunun değişmesi vs.) kabul edilmiş olan şartlar geçerliliğini koruyacaktır.

6.4. MÜŞTERİ işbu sözleşme veya eklerinin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği durumlarda ya da işbu sözleşmede beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespit edilmesi hallerinde, yukarıda sayılan sözleşmenin askıya alma hallerinin 7 (yedi) günden fazla devam etmesi hallerinde, HOSTEVA her türlü yasal hakkı saklı kalmak şartıyla hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir. Bu madde kapsamında sözleşmenin fesih edilmesi sonrasında MÜŞTERİ; kalan süreye bakılmaksızın HOSTEVA’ya ödemiş olduğu sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan yıllık sözleşme bedelinin 5 katına denk gelen bedeli cezai şart olarak ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ işbu cezai şartı kendisine yapılan ilk bildirimde derhal, nakden ve defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ hiçbir şekilde cezai şartın tenkisini talep edemez. Bu cezai şartın ödenmesi HOSTEVA’nın MÜŞTERİ ile ilgili diğer yasal haklarını kullanmasına veya cezai şartı aşan her türlü doğrudan ve dolaylı zararlarının tazminini talep etmesine veya işbu Sözleşmede anılan diğer cezai şart bedellerini talep etmesine engel değildir.

 1. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

7.1. Gizlilik; İşbu Sözleşme çerçevesinde, tarafların birbirlerinden doğrudan veya dolaylı şekilde elde ettiği veya edeceği, diğer tarafın işleri, projeleri, ürünleri, pay sahipleri veya yöneticileri, işleyişi, müşterileri ve sahibi olduğu ve/veya kullanmaya yetkili olduğu telif hakkı, patent, endüstriyel tasarım, ticari marka, ticari sır, know how (bilgi birikimi), bilgisayar programları, yazılımları, kaynak kodları ve bunların dokümanları, verileri, veritabanı, şifreleme teknikleri, süreçler, reklâm ve pazarlama planları, ürün planları, teknik planlar, iş stratejileri, stratejik ittifaklar ve pay sahiplerine ilişkin bilgiler, personel bilgileri, müşteri listeleri, fiyat listeleri, satış broşürü ve/veya katalog ve sair saha malzemeleri, şartnameler, potansiyel ve gerçek müşterilerin kimliği, tedarikçilere ilişkin bilgiler, yöneticileri, çalışanları, temsilcileri veya alt tedarikçilerine ifşa edilen her türlü yazılı, grafik, elektronik veya makinede okunabilir bilgi dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü teknik, ekonomik, idari, finansal (mâli) ve hukuki, yazılı veya sözlü bilgiler “Gizli Bilgi” anlamına gelmektedir. Kamuya mal olmamış, herkes tarafından bilinmesi mümkün olmayan ve işbu maddede tanımlanan tüm bilgiler gizli kabul edilir.

7.2. Taraflar, diğer tarafa ve işbu sözleşme kapsamında temin edilen bütün bilgi ve dokümanların saklanmasını ve korunmasını temin edeceklerdir.

7.3. Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında vakıf olduğu bütün gizli bilgileri tamamen gizli mahiyette tutacak, Sözleşmeden doğan yükümlülüklerinin icrası dışındaki maksatlar için kullanmayacak, diğer tarafın önceden vereceği yazılı izin olmaksızın söz konusu gizli bilgileri üçüncü taraflara açıklamayacak ve ifşa edilen tüm gizli bilgilerin bağlı firmaları, yöneticileri, çalışanları, danışmanları ve alt yüklenicileri tarafından da gizli tutulmasını sağlayacaktır.

7.4. Taraflar işbu Sözleşme çerçevesinde elde edecekleri Gizli Bilgiler’i yalnızca işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin ifası için kullanmayı, başka hiçbir amaçla kullanmamayı, hiçbir surette üçüncü kişilerle paylaşmamayı, ifşa etmemeyi, yaymamayı, kopyalamamayı, çoğaltmamayı ve üzerinde ters mühendislik yapmamayı, gizliliği korumak için her türlü önlemi alacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Taraflar aşağıdaki hallerin işbu gizlilik taahhüdünün ihlali sayılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 • Gizli Bilgi’nin ifşa edildiği tarihte diğer tarafça hâlihazırda biliniyor ve bu durumun diğer Tarafça ispat edilebiliyor olması,
 • Gizli Bilgi’nin kamuya mal olmuş bir bilgi olması,
 • Gizli Bilgi’nin benzer bir gizlilik kısıtlaması olmaksızın ve işbu Sözleşmeyi ihlal etmeksizin, üçüncü bir şahıstan alınmış olması,
 • Gizli Bilgi’nin yasal düzenlemeler veya kesin bir yargı kararı gereği ifşa edilmesi, zorunlu ise, Gizli Bilgi’yi veren tarafa önceden bildirimde bulunarak ve yalnızca ilgili yasal düzenleme veya ilgili kararın kapsamı ile sınırlı şekilde ifşa edilmesi,
 • Gizli Bilgi’nin ifşası konusunda bilgiyi veren tarafın önceden yazılı izninin alınmış olması.

7.5. İşbu Sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde dahi, işbu maddede yer alan gizlilik hükümleri yürürlükte kalmaya devam eder.

7.6. Taraflar birbirinden öğrendiği, elde ettiği veya elde edeceği her türlü kişisel veriyi diğer Tarafın önceden alınmış açık yazılı onayı olmaksızın yahut ilgili mevzuatta belirtilen koşulları karşılamaksızın üçüncü kişilere aktarmayacak ya da ifşa etmeyecektir ve sözleşme ilişkisinin amacı dışında kullanmayacaktır. Bu yükümlülük sözleşme ilişkisi sona erdikten sonra da devam edecektir.

Taraflar bahse konu kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, yalnızca aralarındaki ticari ilişkiden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası amacıyla ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işleyeceğini ve amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edeceğini taahhüt etmektedir. Taraflar, ilgili kişisel verinin kullanım amacı ortadan kalkmış ise ve/veya kanuni saklama süreleri sona ermiş ise bu kişisel verileri mevzuata uygun olarak silecek imha edecek ya da anonim hale getirecektir.

Taraflar söz konusu kişisel verilere ilişkin diğer Taraf tarafından talep edilen tüm bilgi ve belgeleri talep edildiği şekilde diğer Tarafa sağlayacaktır ve diğer Taraf ve/veya ilgili kişi tarafından kişisel verilere ilişkin olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında talep edilen işlemlerin yerine getirilmesini sağlayacaktır.

Taraflar sözleşme kapsamında öğrendikleri veya elde ettikleri kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır.

Taraflar bu tedbirlerin alınmaması dolayısıyla diğer Tarafa yöneltilebilecek her türlü talepten diğer Tarafı beri kılacak ve diğer Tarafın bu sebeple uğrayabileceği tüm zarar ve kaybı diğer tarafa derhal tazmin edecektir.

Sözleşme kapsamında Taraflar tarafından işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla üçüncü kişilerce elde edilmesi halinde, Taraflar bu durumu derhal diğer Tarafa yazılı olarak bildirecektir ve diğer Taraf tarafından talep edilen tüm bilgi ve belgeleri sağlayacaktır.

Taraflar sözleşme kapsamında diğer Tarafa iletebileceği kişisel verilere ilişkin olarak, ilgili kişilerden kanunların izin verdiği haller hariç olmak üzere; kişisel verilerinin işlenmesine dair açık rızayı (alınmasının zorunlu olduğu durumlarda) temin ettiklerini ve kişisel verilerin toplanması esnasında ilgili kişileri 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bilgilendirdiğini beyan ve taahhüt eder.  Bu şartlardan birine aykırılık halinde Taraflar, diğer Tarafın uğradığı her türlü zararı tazminle mükelleftir.

 1. TARAFLAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MAHİYETİ

Herhangi bir nedenle taraflar birbirinin çalışanı, ortağı ya da girişim ortağı sayılmayacaktır.Taraflar, kendi çalışan personeli, kendi işyeri ve donanımıyla ayrı ve bağımsız bir işveren ve organizasyondur. Taraflar arasında alt işveren ilişkisi yoktur.

Taraflar herhangi bir nedenle diğer tarafın temsilcisi, çalışanı, ortağı ya da girişim ortağı sayılmayacaktır. Taraflar, yazılı yetki ve onayı olmadan diğer tarafı bağlayamaz ya da yükümlülük altına sokamaz ve kendisini bu yetkilere sahip gibi gösteremez.

 1. MÜCBİR SEBEP

TARAFLAR’dan birinin kontrolü dışında gelişen ve o tarafın işbu sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmesini imkânsız kılan  mücbir sebeplerin varlığı halinde, TARAFLAR birbirlerini sorumlu tutamayacaktır. Mücbir sebep halleri; sayılanlarla sınırlı olamamak kaydıyla;

 • Doğal afetler (yangın, deprem, patlama, su baskını),
 • Savaş, çarpışma, ambargo,
 • Terörist eylemler, isyan, sivil ayaklanma,
 • Ulusal acil durum, grev, lokavt,
 • internet erişimin yavaşlatılması veya yasaklanması,
 • Büyük çaplı elektrik kesintileri,
 • OHAL,
 • Salgın/Pandemi
 • Sözleşme konusu eylemin ifasının yasa koyucu tarafından getirilen yasal düzenlemeler sonucu imkansız hale gelmesi,
 • Telekomünikasyon veya dijital transmisyon hatlarında meydana gelebilecek kesinti veya arızalar, kötü niyetli ağ saldırıları, ağ yoğunluğu veya diğer arızalar ile sınırlı olmaksızın HOSTEVA’nin kontrolü dışındaki veya HOSTEVA tarafından öngörülemeyen nedenler.

gibi aynı sınıf veya türden olsun olmasın işbu sözleşmenin ifasını engelleyen ve etkilenen tarafın makul kontrolü dışında olan eylem veya olaylardır.

Bu durumlardan herhangi birinin meydana gelmesi halinde, mücbir sebep nedeniyle edimini yerine getiremeyen taraf, diğer tarafa sözleşme kaynaklı ediminin “mücbir sebep nedeniyle ertelendiğini” yazılı olarak bildirir. Mücbir sebep, yazılı ihbarın tebliğinden itibaren 1 ay içinde ortadan kalkmazsa diğer taraf sözleşmeyi o ana kadar hak edilen ücretler ve masraflar hariç olmak üzere başkaca bir ücret ödemeksizin feshedebilecek ve/veya sözleşme konusu hizmeti üçüncü bir taraftan talep edebilecektir.

 1. UYGULANACAK HUKUK, YETKİLİ MAHKEME VE DELİL SÖZLEŞMESİ

10.1. İşbu sözleşme Türk Hukukuna göre düzenlenmiş olup, sözleşmenin uygulanmasından çıkacak uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacaktır. Uyuşmazlıkların çözüm yeri İzmir (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleridir.

10.2. Bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda HOSTEVA’in ticari defter ile bunların müstenidatları ve her türlü kayıtlarının kesin delil olacağını taraflar peşinen kabul etmiştir. İşbu hüküm 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında kesin delil sözleşmesidir, sayılanlardan başka delil ikame edilemez.

 1. VERGİ,RESİM VE HARÇLAR

Sözleşmenin yapılması, yürütülmesi ve uzatılması ile ilgili her türlü vergi (Sözleşme damga vergisi dahil ve Sözleşme’nin tüm nüshaları için), resim, harç, fon ve bunun gibi her ne nam altında olursa olsun kanuni ödemeler ve bunlardan doğabilecek cezalar MÜŞTERİ’ye aittir.

 1. TEBLİGAT

12.1. TARAFLAR’ın birbirlerine karşı yapacakları her türlü bildirim Tebligat Kanunu’nun yürürlükte olan hükümlerine uygun olarak, işbu sözleşmede yazılı adreslerine veya elektronik posta adreslerine yapılacaktır.

MÜŞTERİ’nin

Sipariş verilirken MÜŞTERİ tarafından beyan edilen adres, e-posta adresi ve diğer iletişim kanalları, MÜŞTERİ’nin tebligata elverişli yasal ikametgah adresi ve iletişim numaraları olarak varsayılacağı taraflarca kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.

Taraflar; adres değişikliklerinin olması halinde 15 gün içerisinde diğer tarafa bildirmeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler. Yeni adres bildirilmediği takdirde eski adrese yapılan tebligat ve yazışmalar geçerli kabul edilecektir.

12.2. HOSTEVA sözleşme süresi içinde MÜŞTERİ’ye tahsis ettiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstresi gönderebilir. MÜŞTERİ söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı ya da kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ edilmiş sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

12.3. Tarafların, sözleşmenin feshi veya rücuya yönelik ihbar ya da ihtarların geçerli olabilmesi için noter vasıtasıyla ile yapılması zorunludur.

 1. SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK VE REKABET YASAĞI

13.1. İşbu Sözleşme, konusuyla ilgili olarak TARAFLAR arasında tüm ve tek sözleşme olup; işbu Sözleşmenin imzalanmasından sonra yapılacak değişiklik ve/veya eklemeler, HOSTEVA’nın web sitesinde yayınlanarak ve/veya e-posta yolu ile MÜŞTERİ’ye bildirilecektir. MÜŞTERİ, HOSTEVA’nın servislerini kullanmaya devam ederek, değişen sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılır.

13.2. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz olması halinde,  diğer hükümleri geçerli ve yürürlükte kalacaktır. Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz, hukuka aykırı veya uygulanamaz nitelikte olması halinde, TARAFLAR bir araya gelerek iyi niyet ve dürüstlük kuralları çerçevesinde aynı sonuca yönelik ikame bir hüküm düzenleyeceklerdir.

13.3. Taraflarca; işbu sözleşmeden kaynaklanan hakları, yetkileri veya ayrıcalıklarının herhangi birinin kullanılmaması veya bunları kullanmaktan kaçınması veya gecikmesi halinde bunlardan feragat edilmesi olarak yorumlanmayacak ve herhangi bir hak, yetki veya ayrıcalığın daha sonra kullanılmasını veya başka bir hak, yetki veya ayrıcalığın kullanılmasını engellemeyecektir.

13.4. MÜŞTERİ, işbu Sözleşmenin yürürlük zamanında veya herhangi bir sebeple sona ermesinden sonra 3 yıl boyunca HOSTEVA bünyesinde çalışan veya dışarıdan HOSTEVA ile işbirliğinde bulunan 3. Kişilerle çalışamaz, danışmanlık alamaz veya işbirliğinde bulunamaz. MÜŞTERİ’ın işbu maddeye aykırı davranması halinde ilk talepte derhal, nakden ve defaten yıllık sözleşme bedelinin 5 katına denk gelen bedeli cezai şart olarak HOSTEVA’ya ödemekle yükümlüdür.

 1. SON HÜKÜMLER

İşbu Sözleşme 14 (ondört) ana maddeden ibaret olup, Siparişin internet ortamında HOSTEVA’ya onaylanıp gönderildiği tarihte imzalanmış kabul edilir. HOSTEVA gerek gördüğü takdirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. MÜŞTERİ işbu değişiklikleri önceden kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

EK-1: Genel Kullanım Koşulları/Servis Kullanım Şartları