KURUMSAL MENÜ

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 1. KONU

İşbu Hizmet Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu, HOSTEVA İNTERNET HİZMETLERİ – ERTUĞRUL SAĞLAM (bundan böyle “HOSTEVA” olarak anılacaktır), MÜŞTERİ’ye hizmet satışını yaptığı, https://www.hosteva.com (bundan böyle “SİTE” olarak anılacaktır) web sitesinde nitelikleri ve hizmet fiyatı belirtilen ürün/ürünleri ve teslimi ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. Sözleşme boyunca MÜŞTERİ tarafından, kaç adet olduğuna bakılmaksızın, alınan tüm ürünler “ÜRÜN” olarak anılacaktır.

 1. HOSTEVAYA İLİŞKİN BİLGİLER
Ünvanı : HOSTEVA İNTERNET HİZMETLERİ – ERTUĞRUL SAĞLAM
Adres : 764 Sokak No:33 İnönü Mah. Bornova – İzmir
Telefon : 0232 339 11 14
Eposta : destek@hosteva.com
Mersis No. : ………………..
 1. MÜŞTERİYE İLİŞKİN BİLGİLER
Adı Soyadı / Ünvanı : ………………….
Teslimat Adresi : …………………..
Telefon : …………………..
E-posta : …………………….
 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

4.1. ÜRÜN’ün temel özellikleri (türü, miktarı,…….) HOSTEVA’ya ait ÜRÜN’e ait münhasır özellikler de HOSTEVA’nın SİTE’si içerisinde belirtilmiş olup, Sözleşme konusu ÜRÜN’ün herhangi bir kampanyaya tabi olması durumunda bu kampanyanın koşulları ancak kampanya bitimi tarihine kadar geçerli olacaktır. HOSTEVA, kampanya dönemini ilan ettiği tarihten önce sonlandırabilir. HOSTEVA’nın kampanya dönemleri ve koşulları üzerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

4.2. Listelenen ve SİTE’de ilan edilen fiyatlar hizmetlerin satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.3. Sözleşme konusu ÜRÜN’e ait tüm vergiler ve yan giderler dâhil hizmet satış fiyatı MÜŞTERİ’ye ödeme işlemi tamamlanmadan önce HOSTEVA’ya ait SİTE üzerinde alenen gösterilmektedir.

 1. CAYMA HAKKI

5.1. MÜŞTERİ siparişin Hosteva tarafından kabul tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde HOSTEVA’ya bildirmek şartıyla, hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek Sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. MÜŞTERİ, işbu Sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

5.6. Cayma hakkının kullanılması için belirtilen 14 günlük süre içinde MÜŞTERİ’nin https://www.hosteva.com sayfasından almış olduğu hizmetlerin iptali için kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme giriş yapması ve paketi iptal seçeneğini seçmesi ve sonrasında ………. Numaralı hat üzerinden iletişime geçmesi gerekmektedir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında kalan Müşteriler (ve bununla sınırlı olarak) yukarıda anılan cayma hakkı kullanım şeklini de seçebilir ya da farklı olarak işbu Sözleşme’nin “2. HOSTEVA BİLGİLERİ” başlıklı bölümünde belirtilen adres veya iletişim kanallarından uygun olanı aracılığıyla iadeli taahhütlü posta, faks veya elektronik posta ile, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, SATICI’ya yazılı bildirimde bulunabilir. Her halde ÜRÜN’ün işbu Sözleşme’de düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde olmaması şarttır.

Bu hakkın kullanılması halinde,

5.6.1. ÜRÜN’ün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

5.6.2. İade edilecek ÜRÜN’ün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

5.6.3. HOSTEVA, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 günlük süre içerisinde toplam bedeli MÜŞTERİ’ya iade eder.

5.6.6. MÜŞTERİ’nin kusurundan kaynaklanan bir nedenle ÜRÜN’ün değerinde azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa, MÜŞTERİ kusuru oranında HOSTEVA’nın zararını tazminle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde ÜRÜN’ün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan MÜŞTERİ sorumlu değildir.

 1. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Cayma hakkı sadece yeni satın alınan hosting paketleri için geçerlidir. Lisans, domain, SSL gibi ürün, hizmetler ve yenileme ödemeleri niteliği gereği cayma hakkı kapsamının dışındadır.

Yine;

MÜŞTERİ’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, tek kullanımlık, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan, fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve HOSTEVA veya sağlayıcının kontrolünde olmayan, MÜŞTERİ’ye teslim edilmesinin ardından MÜŞTERİ tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin ÜRÜN’ler ile elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının MÜŞTERİ tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

 1. 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN KAPSAMINDAKİ MÜŞTERİNİN (VE BUNUNLA SINIRLI OLARAK) BAŞVURABİLECEĞİ HUKUKİ YOLLAR VE YETKİLİ MAHKEME

7.1. MÜŞTERİ, HOSTEVA ile akdedeceği Sözleşme dolayısıyla ortaya çıkacak uyuşmazlıklar için; tüm şikâyet, itiraz yahut davalarını ikametgahında bulunan Tüketici Hakem Heyeti yahut Tüketici Mahkemelerinde ikame edebilir.

7.2. Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan başvurular için her yıl parasal sınırlar yeniden belirlenmektedir. Söz konusu parasal sınırlar, 2020 yılı itibariyle şu şekildedir;

 • 6.920 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,
 • Büyükşehir statüsünde olan illerde 6.920 TL ile 10.390 TL arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
 • Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 10.390 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
 • Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 6.920 TL ile 10.390 TL arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

Görevlidir. 10.390 TL ve üzerindeki uyuşmazlıklar için ise Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılamaz; söz konusu başvuruların Tüketici Mahkemelerine, Tüketici Mahkemeleri bulunmayan yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemelerine yapılması gerekmektedir.

7.3. İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun bir nüshası HOSTEVA’nın uygun gördüğü bir usulle MÜŞTERİ’ye iletilecektir.