ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com hot!
340.00 TL
1 سال
340.00 TL
1 سال
340.00 TL
1 سال
.net
390.00 TL
1 سال
390.00 TL
1 سال
390.00 TL
1 سال
.org
390.00 TL
1 سال
390.00 TL
1 سال
390.00 TL
1 سال
.com.tr sale!
90.00 TL
1 سال
90.00 TL
1 سال
90.00 TL
1 سال
.biz
200.00 TL
1 سال
200.00 TL
1 سال
200.00 TL
1 سال
.in
60.00 TL
1 سال
60.00 TL
1 سال
60.00 TL
1 سال
.co
312.00 TL
1 سال
312.00 TL
1 سال
312.00 TL
1 سال
.pw

سال
N/A
N/A
.info
490.00 TL
1 سال
490.00 TL
1 سال
490.00 TL
1 سال
.eu
290.00 TL
1 سال
290.00 TL
1 سال
290.00 TL
1 سال
.de
550.00 TL
1 سال
550.00 TL
1 سال
550.00 TL
1 سال
.uk
55.00 TL
1 سال
55.00 TL
1 سال
55.00 TL
1 سال
.es

سال
N/A
N/A
.tv
980.00 TL
1 سال
980.00 TL
1 سال
980.00 TL
1 سال
.com.tr-adsoyad
35.00 TL
1 سال
35.00 TL
1 سال
35.00 TL
1 سال
.gen.tr
65.00 TL
1 سال
65.00 TL
1 سال
65.00 TL
1 سال
.web.tr
65.00 TL
1 سال
65.00 TL
1 سال
65.00 TL
1 سال
.org.tr
65.00 TL
1 سال
65.00 TL
1 سال
65.00 TL
1 سال
.mobi

سال
N/A
N/A
.work
220.00 TL
1 سال
220.00 TL
1 سال
220.00 TL
1 سال
.shop
290.00 TL
1 سال
290.00 TL
1 سال
290.00 TL
1 سال
.av.tr
35.00 TL
1 سال
35.00 TL
1 سال
35.00 TL
1 سال
.co.uk
85.00 TL
1 سال
85.00 TL
1 سال
85.00 TL
1 سال
.kim
350.00 TL
1 سال
350.00 TL
1 سال
350.00 TL
1 سال
.pro
650.00 TL
1 سال
650.00 TL
1 سال
650.00 TL
1 سال
.tc
950.00 TL
1 سال
950.00 TL
1 سال
950.00 TL
1 سال
.online
450.00 TL
1 سال
450.00 TL
1 سال
450.00 TL
1 سال
.be
432.00 TL
1 سال
432.00 TL
1 سال
432.00 TL
1 سال
.tr
320.00 TL
1 سال
320.00 TL
1 سال
320.00 TL
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains