ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com hot!
55.00 TL
1 سال
55.00 TL
1 سال
55.00 TL
1 سال
.net
75.00 TL
1 سال
75.00 TL
1 سال
75.00 TL
1 سال
.org
70.00 TL
1 سال
70.00 TL
1 سال
70.00 TL
1 سال
.com.tr sale!
30.00 TL
1 سال
30.00 TL
1 سال
30.00 TL
1 سال
.biz
80.00 TL
1 سال
80.00 TL
1 سال
80.00 TL
1 سال
.in
50.00 TL
1 سال
50.00 TL
1 سال
50.00 TL
1 سال
.co
160.00 TL
1 سال
160.00 TL
1 سال
160.00 TL
1 سال
.pw
50.00 TL
1 سال
50.00 TL
1 سال
50.00 TL
1 سال
.info
80.00 TL
1 سال
80.00 TL
1 سال
80.00 TL
1 سال
.eu
45.00 TL
1 سال
45.00 TL
1 سال
45.00 TL
1 سال
.de
50.00 TL
1 سال
50.00 TL
1 سال
50.00 TL
1 سال
.es
50.00 TL
1 سال
50.00 TL
1 سال
50.00 TL
1 سال
.tv
210.00 TL
1 سال
210.00 TL
1 سال
210.00 TL
1 سال
.com.tr-adsoyad
20.00 TL
1 سال
20.00 TL
1 سال
20.00 TL
1 سال
.gen.tr
20.00 TL
1 سال
20.00 TL
1 سال
20.00 TL
1 سال
.web.tr
22.00 TL
1 سال
22.00 TL
1 سال
22.00 TL
1 سال
.org.tr
20.00 TL
1 سال
20.00 TL
1 سال
20.00 TL
1 سال
.mobi
70.00 TL
1 سال
70.00 TL
1 سال
70.00 TL
1 سال
.work
30.00 TL
1 سال
30.00 TL
1 سال
30.00 TL
1 سال
.shop
140.00 TL
1 سال
140.00 TL
1 سال
140.00 TL
1 سال
.av.tr
20.00 TL
1 سال
20.00 TL
1 سال
20.00 TL
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains